OMAISHOITO JA OMAISHOITAJA


 
Omaishoidolla tarkoitetaan iäkkään, pitkäaikaissairaan tai vammaisen omaisen/läheisen auttamista. Apua tarvitsevat ovat kaiken ikäisiä. Omaishoito vaihtelee vähemmän vaativista erittäin vaativaan hoitoa tai huolenpitoa edellyttäviin tilanteisiin. Omaishoitotilanteet ovat yksilöllisiä ja niiden kesto vaihtelee suuresti. Tilanne voi kehittyä vähitellen tai tulla äkillisenä. Tavallista on, että puolison tai vanhemman toimintakyky huononee ikääntyessä niin paljon, ettei hän enää selviydy arjessa ilman apua. Äkillinen omaishoitotilanne voi syntyä esimerkiksi jonkun perheenjäsenen vammautumisen, äkillisen sairastumisen tai vammaisen lapsen syntymän seurauksena. Omaishoitajuus voi olla lyhytaikainen tai useita kymmeniä vuosia kestävä elämänvaihe. Omaishoitajia ovat myös omaiset tai läheiset, jotka asuvat kaukana ja huolehtivat läheisensä asioista ja hoidosta välimatkan päästä.
Omaishoito on elämänmuoto, jossa vammaisuus ja sairaus, auttaminen ja tukeminen sovitetaan eri tavoin tavalliseen perheen elämään. Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava että hoitaja tarvitsevat tukea.

Omaishoitajien tukitoiminnan uranuurtaja Yhdysvalloissa, Rosalyn Carter, on todennut, että maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä:
  • heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia,
  • heitä, jotka ovat omaishoitajia,
  • heitä, joista tulee omaishoitajia,
  • heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia.
 
 

                           

OmaisOiva-toiminta Satakunnassa

Yhdistys tekee alueellista OmaisOiva-lähitoimintaa omaishoitoperheiden auttamisen varmistamiseksi. Tavoitteena on lisätä omaishoitajien ja heidän perheidensä hyvinvointia ja jaksamista. Tarkoituksena on, että omaishoitajat tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, omaishoitajat tavoitetaan ja heille annetaan tietoa sekä tukea.

 

Toimintamuodot:

 

 

16 -tunnin valmennusryhmät alkaville omaishoitajille.

Vuoden 2018 alusta lähtien omaishoitosopimuksen tehneiden omaishoitajien valmennus on kunnan järjestämisvastuulla. Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten järjestämä Ovet-valmennus® täydentää kuntien lakisääteistä valmennusta, joten omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat ovat tervetulleita Ovet-valmennukseen sen jälkeen, kun ovat kunnalta saaneet valmennuksen tai sopineet kunnan kanssa sen toteutumisesta.


 
Vertaistukiryhmät sekä toiminnalliset ja liikunnalliset ryhmät.Lyhytkestoisia infopisteitä ja -tilaisuuksia; tavoitteena tiedon ja tukimuotojen jakaminen sekä omaishoitajuuteen liittyvän yleisen tietoisuuden lisääminen - etsivä ja löytävä työ.

        

Avoimia keskustelutilaisuuksia omaishoidosta kiinnostuneille, mahdollisuus vertaistukeen ja kokemuksien jakamiseen toisten omaishoitajien kanssa.

Henkilökohtaista keskustelutukea, kuuntelua ja yhdessä olemista. Hetki omaa aikaa.
 
 
Toiminta-alueena on koko Satakunta eli Merikarvia, Siikainen, Honkajoki, Karvia, Pomarkku, Kankaanpää, Jämijärvi, Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Eurajoki, Eura, Rauma, Säkylä ja Huittinen. Toimintaa toteutetaan ja laajennetaan alueellisesti omaishoitajien tarpeet ja toiveet huomioiden. 

http://www.satakuntaliitto.fi/sites/satakuntaliitto.fi/files/Satakunnan%20kunnat%202019.jpg


Lähde: http://www.satakuntaliitto.fi/kunnat


 
 
 
OmaisOiva-toimintaan osallistuakseen ei tarvitse olla jäsen. Sähköpostiosoitteensa antaneet ovat OmaisOivan sähköpostilistalla. Voit tutustua OmaisOiva-toiminnan tietosuojaselosteeseen tästä.
 
(EU:n uusi yhtenäinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme noudattamaan uutta tietosuoja-asetusta.)
 
 


Satakunnan Omaishoitajat ry, Eteläkauppatori 4B (5.krs), 28100 PORI, Puh. 0452008150