KUKA ON OMAISHOITAJA?

Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut? Autatko läheistäsi arjen toimissa? Onko vastuunjako perheessä muuttunut tai oletko huolissasi läheisestäsi? Jäävätkö omat toiveet ja tarpeet arjessa taustalle? Onko asioinnit terveydenhuollossa lisääntyneet? Kuormittavatko arjen asiat?
Jos oma arkesi näyttää tältä, niin kyseessä saattaa olla omaishoitotilanne.

Suomessa on yli 350 000 omaishoitajaa. Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa.Suomen omaishoidon verkoston määritelmän mukaan omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.
Omaishoitajien tukitoiminnan uranuurtaja Yhdysvalloissa, Rosalyn Carter, on todennut, että maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä:
  • heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia,

  • heitä, jotka ovat omaishoitajia,

  • heitä, joista tulee omaishoitajia,

  • heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia. 


Omaishoidontuki

Omaishoitolaki puolestaan määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa. Lisätietoja omaishoidon tuesta saat oman kuntasi sosiaalitoimesta tai kunnan kotisivuilta.

Sinulla saattaa olla oikeus omaishoidontukeen, jos
  1. läheisesi alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
  2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
  3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
  4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
  5. hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva
  6. tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista
Asiointiapu ei pelkästään riitä kriiterien täyttymiseen, vaan  avun on oltava henkilökohtaisiin toimintoihin sidoksissa.